Kázání

Odpuštění

6. 5. 2008

Pastýřská péče

6. 4. 2008

Finanční sbírka

6. 3. 2008Společný zpěv

6. 1. 2008