O kazateli

10
Lis

PhDr. Dalimil Staněk, DiS. je kazatelem evangelia v Církvi bratrské.

S manželkou Lenkou se seznámili na studiích v Praze a od svatby žijí v Olomouci a společně slouží hudbou, návštěvami a vedením skupinek ve sboru od roku 2009. Mají dva papoušky a pejska Zigiho.

Dalimil vystudoval teologii na ETS v Praze a psychologii na UP v Olomouci. Zabývá se tématy pastorační péče, duchovního vývoje a duchovní krize. V rámci doktorského studia zkoumá způsoby mezilidského odpuštění. Poskytuje křesťanské psychologické poradenství. Učí pastoraci na VOŠ Dorkas a na ETS.