Světlo v temnotě

Místo zamyšlení o zbožnosti nevšedních dní bych chtěl využít velikonoční týden k tomu, abychom se společně ponořili do velikonočního příběhu. Zvu vás k tomu, abyste si se mnou přečetli Janovo evangelium od kapitoly 12 do kapitoly 21. Každý den, až do velikonočního pondělí, pro vás budu mít připravené zamyšlení, ve kterém si spolu budeme moci přečíst část bohatého velikonočního příběhu. Jsme církví Knihy a ne jen společných bohoslužeb a náboženských obřadů. Texty, které budeme číst jsou delší, což je styl, kterým Jan píše. Předpokládám, že z nich znáte některé hodně známé verše, ale málokdy se člověk zastaví u celku. Z každého oddílu jsem vybral jen jednu hlavní myšlenku. Dobré bude, když budete mít před sebou otevřenou Bibli (budu číst ze studijního překladu) a budete číst a sledovat text se mnou. A ještě lepší bude, když s sebou budete mít i papír a tužku, pro každé setkání bude prostor i pro vaše krátké zamyšlení.

Dalimil Staněk
1 2