K optimalizaci našich webových stránek používáme cookies. Více o cookies.


BOHOSLUŽBA

Setkávání s neviditelným zanechává viditelné stopy

Neděle 10:00 - 11:30

Současně probíhá program pro děti – Besídka.
Po bohoslužbě bývá kavárna nebo společný oběd.

Co můžete očekávat?

Účast

Na bohoslužbě se pravidelně schází 40-80 lidí, starých i mladých, bohatých i chudých, mužů i žen. Vždy se ale najdou volná místa pro nově příchozí.

Moderátor

Setkáním přítomné provází moderátor. Řekne vám, co máte dělat a pomůže vám soustředit svou pozornost k Bohu.

Hudba

Zpíváme Bohu ke slávě a sobě k radosti. V písních se spojujeme s druhými ve společné melodii, slovech i rytmu.

Kázání

Středem bohoslužby je kázání. Zabírá zhruba třetinu celkového času setkání. Věříme tomu, že se v biblickém textu setkáváme s Bohem a toto setkání má proměňující charakter.

Večeře Páně

Každou třetí neděli v měsíci si připomínáme poslední večeři, kterou slavil Ježíš se svými učedníky. K přijímání těla a krve, vína a chleba, jsou zváni všichni, kteří veřejně vyznali víru v Ježíše Krista a nechali se pokřtít.

Křest

Zpravidla jednou ročně slavíme společně křty. Je to radostná oslava veřejného uzavření smlouvy mezi člověkem a Bohem. Ten kdo se nechává křtít odpovídá na Boží láskyplné zavolání svým svobodným a radostným „ano“.

Pěvecký sbor

Jednou za čas obohatí bohoslužbu pěvecký sbor se svou písní.

Modlitby

V tiché i hlasité modlitbě mluvíme s Bohem. Děkujeme mu, prosíme ho, chválíme a přimlouváme se u něj za své blízké.