K optimalizaci našich webových stránek používáme cookies. Více o cookies.


O kazateli

10
Lis

Mgr. Jan Asszonyi je kazatelem evangelia v Církvi bratrské.

Narozen 25. 8. 1966 v Ostravě. Po absolvování středního odborného učiliště v Ostravě Vítkovicích (obor silnoproudá elektrotechnika), pracoval ve Výzkumných ústavech Vítkovic. V roce 1988 po dvouleté základní vojenské službě přijat ke studiu na tehdejší Komenského bohoslovecké fakultě v Praze (dnešní Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy).

Během studia teologie na pražské fakultě vyslán Církví bratrskou na jednoroční studijní pobyt na Union Theological College, Belfast, Severní Irsko (1991-1992), kde se věnoval pastorační a systematické teologii.

V září 1993 ustanoven Radou Církve bratrské druhým kazatelem pražského žižkovského sboru. V září 1995 ordinován za kazatele Církve bratrské a zároveň zvolen kazatelem žižkovského sboru. Službu v pražském sboru přerušil na jeden rok (1997-1998) s tím, že po tuto dobu sloužil jako vojenský kaplan při 6. Mechanizovaném praporu SFOR na území Bosny a Hercegoviny. Po skončení zahraniční vojenské mise se vrátil zpět do služby žižkovskému sboru. Od června 2004 byl kazatelem a správcem Sboru Církve bratrské v Brně, Kounicova. Od roku 2020 je kazatelem v Církvi bratrské v Olomouci.

S manželkou Danielou má syna Šimona a Vojtu.