K optimalizaci našich webových stránek používáme cookies. Více o cookies.


SPECIÁLNÍ SLUŽBY

Svatby, křty, pohřby...

Křest

V našem společenství máme ve zvyku křtít dospívající a dospělé lidi na základě jejich veřejného vyznání víry ve smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Věříme, že křtem člověk vstupuje do smlouvy s Bohem. Před křtem probíhá tzv. předkřestní příprava, která trvá cca půl roku a zahrnuje několik setkání s kazatelem a rozhovory o teologii i praxi viry.

Svatba

Svatební obřad poskytujeme komukoliv, kdo vyjádří přání uzavřít manželství v rámci křesťanské bohoslužby. Před svatbou probíhá předstvatební příprava. Jedná se cca o osm až deset setkání. Během nich se jednak plánuje svatební obřad, ale také se vede rozhovor o vztahu snoubenců. Společně se otevírají témata, která budou v manželství důležitá a o kterých dobré naučit se mluvit dopředu.

Pohřeb

Pohřební bohoslužba se může konat v krematoriu, v přírodě, kapli nebo v naší modlitebně. Rádi pro vás připravíme prostor a čas na důstojné rozloučení. Pustíme libovolné písně a můžeme domluvit živou hudbu. Na čelní stěnu se dají promítnout rodinné fotografie. V proslovu si připomeneme život zemřelého i naději ve vzkříšení a shledání.

Ohledně křtu, svatby i pohřbu neváhejte kontaktovat kazatele sboru Honzu Asszonyiho