K optimalizaci našich webových stránek používáme cookies. Více o cookies.


POD LUPOU

Studium Bible k proměně

Středa 18:00 - 19:00

Bible je kniha velmi bohatá a obsáhlá; někdy však může být knihou dost složitou. Proto se scházíme, abychom ji společně studovali, a tak ji lépe poznali; abychom v ní dokázali číst, rozuměli jejímu poselství a případně z ní vyučovali druhé. Čteme ji a studujeme proto, abychom ji nechali promlouvat do našich životů a řídili se jí. Bibli probíráme vždy v určitých tematických celcích.

Rozpis

Starší

Jakého Boha myslíš?

 1. Jakého Boha myslíš (1. Jan 1:1-10) – prezentace
 2. Živý Bůh (1. Tesalonickým 1:4-10) – prezentace
 3. Svatý Bůh (Izajáš 6:3, Zj 4:8) – prezentace
 4. Bůh je láska (Deuteronomium 7, Římanům 5:1-10) – prezentace
 5. Věčný Bůh (Žalm 90, 2. Korintským 4:16-18) – prezentace, ukázka četby
 6. Trpělivý Bůh (Exodus 34:6-7) – prezentace
 7. Neměnný Bůh (Jonáš) – prezentace
 8. Nezávislý Bůh (Skutky 17:22-31) – prezentace
 9. Krásný Bůh (Žalm 27:4, Zach 9:16-17) – prezentace
 10. Odvážný Bůh (Marek 14:27-50) – prezentace
 11. Všude-přítomný Bůh (Žalm 139) – prezentace
 12. Žárlivě milující Bůh (2. Korintským 11:1-6) – prezentace
 13. Odpouštějící Bůh – prezentace
 14. Všemohoucí Bůh – prezentace

Studium knihy Exodus

 1. Úvod do knihy Exodus (Ex 1:1-14) – prezentace, pracovní list
 2. Porodní báby (Ex 1:15-20) – prezentace
 3. Narození Mojžíše (Ex 2:1-10) – prezentace
 4. Spravedlivý Mojžíš (Ex 2:11-21) – prezentace, pracovní list
 5. Hořící keř (Ex 3:1-9) – prezentace
 6. Bůh a Mojžíš v dialogu (Ex 3:10 – 4:17) – prezentace, pracovní list
 7. První kroky na cestě (Ex 4:18-31) – prezentace
 8. První neúspěch (Ex 5) – prezentace
 9. Čtyři rozhovory o neúspěchu (Ex 6:1-13) – prezentace
 10. Rodokmen (Ex 6:14-30) – prezentace, pracovní list
 11. První střet (Ex 7:1-14) – prezentace, pracovní list
 12. Krvavá řeka (Ex 7:15-26) – prezentace, pracovní list
 13. Žáby v posteli a těstě (Ex 7:26-8:11) – prezentace, pracovní list
 14. Komáři a mouchy (Ex 8:12-28) – prezentace, pracovní list
 15. Mor, vředy a kroupy (Ex 9:1-33) – prezentace, pracovní list

Ovoce víry

Domácí ztišení zde

 1. Úvodní setkání – prezentace, pracovní list
 2. Pokora –  prezentace, pracovní list
 3. Trpělivost –  prezentace, pracovní list
 4. Radost –  prezentace, pracovní listtext
 5. Věrnost – prezentace, pracovní list
 6. Tichost –  prezentace
 7. Pohostinnost – prezentace
 8. Pravda – prezentace
 9. Střízlivost – prezentace
 10. Pokoj – prezentace

Životní moudrost knihy Přísloví

 1. Úvod do knihy Přísloví – prezentace
 2. Co je moudré a co hloupé? – prezentace, pracovní list
 3. Kroky na cestě k moudrosti – prezentace, pracovní list
 4. Moudrost k poznání Boha – prezentace, pracovní list
 5. Moudrost k poznání sebe sama- prezentace
 6. Slova jsou pramenem života – prezentace, pracovní list
 7. Přátelská láska – prezentace, pracovní list
 8. Ježíšovo utrpení v Přísloví – prezentace, pracovní list
 9. Co se učíme ze světa zvířat? – prezentace, pracovní list
 10. Modloslužba a sexualita – prezentace, pracovní list
 11. Strom života – prezentace, pracovní list
 12. Alkohol v knize Přísloví – prezentace, pracovní list
 13. Pýcha a pokora – prezentace, pracovní list
 14. Hodnoty v manželství – prezentace, pracovní list
 15. Teologie lidského těla – prezentace, pracovní list
 16. Spory a hádky – prezentace, pracovní list
 17. Chvála statečné ženy – prezentace, pracovní list

Transformace proměny v člověka

Příklady pozitivních proměn člověka:

 1. Zralost – prezentace, pracovní list
 2. Apoštol Pavel – prezentace, pracovní list
 3. Apoštol Petr – prezentace, pracovní list
 4. Královna Ester – prezentace, pracovní list

Příklady lidí necitlivých ke změně:

 1. Samson – prezentace, pracovní list
 2. Jidáš- prezentace, pracovní list

Duchovní rozpad:

 1. Saul – prezentace, pracovní list

Teorie proměny:

 1. Roviny proměny – prezentace, pracovní list
 2. Konverze – prezentace, pracovní list
 3. Stádia vývoje (Bible) – prezentace, pracovní list
 4. Stádia vývoje (rozšířený) – prezentace, pracovní list, četba
 5. Poznání sebe a poznání Boha – prezentace, pracovní list
 6. Jak bude moje víra vypadat za deset let? – prezentace, pracovní list
 7. Duchovní zrání společenství.- prezentace, pracovní list

Výzvy, se kterými se potýkáme…

 1. Mám depresi – prezentace
 2. Hrozně se stydím – prezentace, pracovní list
 3. Myslím na sebevraždu – prezentace, pracovní list
 4. Byl mi nevěrný – prezentace, pracovní list
 5. Ona zemřela – prezentace, pracovní list
 6. Jsem závislý – prezentace
 7. Ach ty finance – prezentace, pracovní list
 8. Rozvod na krku – prezentace, pracovní list
 9. Tolik se hněvám – prezentace, pracovní list
 10. Mám krizi víry – prezentace, pracovní list
 11. Jsem lesba – prezentace
 12. Byla jsem zneužita – prezentace, pracovní list

Aktuální otázky křesťanské víry

 1. Úvod do Apologetiky – prezentacepracovní list
 2. Existuje Bůh? – prezentace
 3. Mohu věřit Bibli? – prezentacepracovní list
 4. Není náboženství jen berličkou?  prezentacepracovní list
 5. Proč nevinní trpí? – prezentacepracovní list
 6. Nestačí mi dobré skutky? – prezentacepracovní list
 7. Jsou křesťané pokrytci? – prezentacepracovní listotroctví
 8. Co jiná náboženství? – prezentacepracovní listvideo
 9. Proč Bůh trestá lidi v pekle? – prezentacepracovní list
 10. Vyvrátila věda víru? – prezentace
 11. Mohu věřit na zázraky – prezentacepracovní list

Ezdráš a Nehemjáš

 1. Úvod do knih Ezdráš a Nehemjáš
 2. Kýrův edikt (Ezdráš 1-2)
 3. Základy chrámu (Ezdráš 3)
 4. Přerušení stavby (Ezdráš 4)
 5. Nová odvaha (Ezdráš 5-6)
 6. Ezdráš na scéně (Ezdráš 7)
 7. Cesta do Jeruzaléma (Ezdráš 8)
 8. Zavedení pořádku (Ezdráš 9-10)
 9. Nehemjáš na scéně (Nehemjáš 1)
 10. Cesta a příprava (Nehemjáš 2)
 11. Protivenství (Nehemjáš 3-4)
 12. Vnitřní problémy (Nehemjáš 5)
 13. Nástrahy a pasti (Nehemjáš 6-7)