Vedení sboru

Vedením sboru je na čtyřleté období pověřeno tzv. staršovstvo. Jedná se o muže a ženy, kteří se ve společenství dlouhodobě osobnostně i duchovně osvědčili v roli učitelů, evangelistů, diakonů a pastoračních služebníků.

Ondřej Asszonyi – Místopředseda

Mojmír Tichý – Hospodář

Lubomír Kozelka

Vladimír Navrátil

Petra Řezáčová

Pavla Zatloukalová