K optimalizaci našich webových stránek používáme cookies. Více o cookies.


Pastorační péče

Pojem pastorační péče je prastarý církevní termín, který vychází z biblické metafory pastýře pečujícího o svěřené ovečky. Dobrý pastýř krmí hladové a slabé, obvazuje zraněné, hledá ztracené, povzbuzuje, vede zmatené, ukazuje cestu, chrání slabší, kázní tvrdé, doprovází v temných chvilkách smutné a dodává naději. Lidští pastýři odvozují svou roli, inspiraci i sílu od Boha zjeveného v Ježíši Kristu, který je naším hlavním pastýřem.

V praxi je pastýřská péče v našem společenství rozdělena do několika oblastí.

Vzájemná služba

Všichni, kdo jsou součástí církevního společenství jsou Bohem skrze Bibli a Ducha svatého vedeni k tomu, aby pečovali jeden o druhého. Přimlouvali se v modlitbách, navštvěvovali, hostili nově příchozí, prakticky pomáhali nemocným a nemohoucím.

Prostor pro setkání můžete využít v kavárně po skončení bohoslužby
Formou praktické pomoci může být například potravinová banka.

Skupinky

Podporujeme vznik menších skupin lidí, kteří se pravidelně schází. Sdílí spolu své životy, modlí se jeden za druhého, čtou společně z Bible nebo jiné kvalitní duchovní literatury. Každá skupinka si program volí podle toho, jak se společně domluví.

Staršovstvo

Starší sboru jsou církví Kristovou vybráni jako ti, kteří mají vaši důvěru. Osvědčili se ve svém charakteru. Jejich úkolem je se modlit za církev, vyučovat, vést a pečovat. Můžete se obrátit na kohokoliv z nich s prosbou o rozhovor a modlitbu.

Kazatel

Kazatel jako jeden ze starších je časově uvolněn k rozhovorům. Sejít se můžeme v pastorační místnosti ve sborové budově, v libovolné kavárně, nebo u vás doma.