K optimalizaci našich webových stránek používáme cookies. Více o cookies.


Vyznání víry

16
Úno

Hlásíme se k vyznání víry společnému všem křesťanským církvím:

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země;

i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé.

Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, svatých obcování, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen.